FTS
Защо ERP/CRM като облачна услуга?
  • Плащате толкова лицензи, колкото реално използвате
  • Не инвестирате в скъп хардуер и в помещения за неговото съхранение
  • Не ангажирате IT персонала си с поддръжка на специализираните системи
  • Достъп до системата в режим 24/7
  • Хостинг на системата на защитен сървър в data center
Предложението на ФТС България
  • Лицензи под наем за NAV Cloud, Dynamics 365
  • Хостване в Microsoft Cloud (Azure) и data центрове в България, Холандия и САЩ в партньорство с SaaSPlaza и Daticum
  • Услуги по конфигурация и поддръжка на ERP/CRM системите
По-подробна информация за продуктите:
www.fts-eu.com
Бизнес Център Белисимо, блок C, ет.5, бул.“България” 102
тел.: + 359 2 818 36 63; факс: + 359 2 818 36 64;
e-mail: info.bg@fts-eu.com
Copyright 2009 - 2019, FTS Created by ABC Design & Communication